*****
ตารางเรียนออนไลน์vv ปีการศึกษา7 2563
update
 
ชั้นอนุบาล
8 พ.ค. 2563
ชั้นอนุบาล
8 พ.ค. 2563
ออชั้นอนุบาล
8 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
8 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
8 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
8 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่
8 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
8 พ.ค. 2563
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

8 พ.ค. 2563
 
*****
ทกเนื้อหา/ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้(รายวิชา) vvปีการศึกษา 22563
update
 
ระดับชั้นอนุบาล
8 พ.ค. 2563
ภอออร ระดับประถมศึกษา
ภาษาไทย
8 พ.ค. 2563
คณิตศาสตร
8 พ.ค. 2563
วิทยาศาสตร์
8 พ.ค. 2563
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 พ.ค. 2563
สุขศึกษาและพลศึกษา
8 พ.ค. 2563
ศิลปะ
8 พ.ค. 2563
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 พ.ค. 2563
 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
8 พ.ค. 2563
 
ภอออร แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมX (DLTV)
8 พ.ค. 2563
   
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000