*****
ปีการศึกษา 2561
update
     
   
   
   
   
 
 
*****
ปีการศึกษา 2560
update
 
รางวัลบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2560
31 มี.ค. 2561
 
   
 
   
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000