*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561
update
       
       
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขขคณะลูกเสือแห่งชาติ

26 ก.ค. 61
 
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 ก.ค. 61
 
ประกวดคัดลายมือเฉลิมพระเกียรติฯ
26 ก.ค. 61
 
วันภาษาไทย  กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทยและวันทรภู่ค่ะ
26 ก.ค. 61
 
ครูพีรดา เข้าร่วมโครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
26 ก.ค. 61
 
(ลูกเสือ) Big Cleaning Day
26 ก.ค. 61
 
ถวายเทียนเข้าพรรษ
25 ก.ค. 61
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ รร.ท.4
25 ก.ค. 61
 
ครูชนิสรา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย
25 ก.ค. 61
 
พิธีเปิดโครงการเด็กยุคใหม่ไทยแลนด์4.0ห่างไกลยาเสพติด
24 ก.ค. 61
 
รองฯ รุจิรา,ครูเจริญศักดิ์ไปราชการ
23-25 ก.ค. 61
 
ร่วมงานวัดธาตุ
20 ก.ค. 61
 
พิธีบำบุญสถานธนานุบาล หลังใหม่
20 ก.ค. 61
 
ตรวจวัดสายตา นักเรียน ป.1
19 ก.ค. 61
 
ต้อนรับ คณะดูงาน ศูนย์ฯ นาอ้อย
13 ก.ค. 61
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
10-12 ก.ค. 61
 
มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร
7-13 ก.ค. 61
 
งานวันวิทยาศาสตร์ อนุบาลสกลนคร
7 ก.ค. 61
 
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561
update
 
ตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1-3
27 มิ.ย.61
ร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคฯ ครั้งที่ 26 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
27 มิ.ย.61
ร่วมเดินรณรงค์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
26 มิ.ย.61
 
กีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
15มิ.ย.61
 
วันไหว้ครู
7 มิ.ย.61
 
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
update
 
วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค.61
ครูจิตอาสาซ้อมดุริยางค
22 พ.ค.61
ฝึกซ้อมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
22 พ.ค.61
ตอนรับนักปั่นจักรยาน
19 พ.ค.61
เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค.61
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การโทรแจ้งหมายเลข 191
16 พ.ค.61
ผู้บริหารและคณะครูตรวจนิเทศติดตามแผนการเรียนการสอน
15 พ.ค.61
อบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
8 พ.ค.61
 
โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
1 พ.ค.61
 
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561
update
 
ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
28 เม.ย.61
 
ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมงานวันเทศบาล
24 เม.ย.61
 
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 61
13 เม.ย.61
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000