ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษา
 
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000